Přejít k hlavnímu obsahu

O nás

Co je Analogon

ANALOGON se zaměřuje na výzkumy a výtvory, vycházející ze součinnosti imaginace a kritického myšlení.

ANALOGON propojuje zejména oblasti surrealismu, psychoanalýzy, kulturní antropologie a tzv. příčných věd, ale zůstává otevřena též dalším oblastem lidské činnosti a poznání. Vydává zejména kritické a teoretické práce (literární a filosofické eseje, recenze, publicistika) a dále volnou literární tvorbu (poesii, prózu, drama, filmové scénáře, simulované hry apod.).

ANALOGON založil Vratislav Effenberger, čelný představitel československého surrealismu. První číslo vyšlo v červnu roku 1969. Grafickou podobu časopisu, jež je v řadě ohledů respektována dodnes, vytvořil Roman Erben.

Téhož roku bylo vydávání časopisu zastaveno normalizační státní mocí.

Druhé číslo ANALOGONu vyšlo až 21 let po čísle prvním, v roce 1990 z iniciativy Surrealistické skupiny v Československu (dnes Skupiny česko-slovenských surrealistů).

Součástí projektu je též knižní Edice Analogonu.