André Breton: Otevřte, to jsem já

Breton
zvětšit náhled +
Vyprodáno edice-analogonusdafgads

André Breton: Otevřte, to jsem já

Vybral, přeložil a doslovem opatřil Petr Král. Výbor z Bretonových básní je vůbec první knižní prezentací Bretona-básníka v češtině. Básně zakladatele a čelného reprezentanta světového surrealismu byly zatím česky publikovány jen časopisecky nebo v nečetných antologiích. Králův obsáhlý výbor zahrnuje básně ze slavných sbírek dvacátých a třicátých let Zemský svit, Revolver s bílými vlasy a Vzduch země, básnická pásma z let čtyřicátých, texty vydané až po autorově smrti a odhalující dosud opomíjené aspekty básníkova psaní a vidění, ale rovněž i texty juvenilní – mallarméovské, rimbaudovské nebo dadaistické.

Ukázka:
Barevná země

Dešťovky sledují kanály v hroudách a potkávají křišťálové
prámy tažené krtky
Bojí se lesku slunce a rýče obou stejně modrých
Vzájemně si odcizují naději
Kapky rosy kladou všude kelímky
Škvoři pijí
Naslouchají u dveří a uléhají v krabicích na nářadí
Osevy
Hřebíček
(Magnetická pole)