Analogon 57 (2009/I)

analogon_57
zvětšit náhled +
Do košíku >>

Cena: 149,- Kč

analogonsdafgads

Strašlivý přírodopis

Benjamin Péret: Čtyři živly 2
Roger Caillois: Dobrodružné souvislosti 5
Vladimír Weigert: Obyvatelé paralelních světů
a pokusy o jejich kontaktování 8
Jan Stern: Fantastická věda 16
Martin Stejskal: Draci vždy a všude 22
Sirény, hadi a draci (Christiane Keller, Patrick Cloux) 27
Bruno Solařík: Hmatatelné fantomy
(u meziválečných českých surrealistů) 30
Jiří Sádlo: Jiný osud. Poznámky k jehličnatému obzoru
severně Doks a k otázce tajgy 35
František Dryje: Vlci 43
Jiří Mačuda: Vlk ve slovanském bájesloví 44
Zdeněk Justoň: Mundurucký přírodopis aneb
Hra s nebeskými tělesy 50
Lev Gumiljov: Vyšinutí 55
Leon Wurmser: Základní fantazie – „z propasti do propasti” (první část) 61
Theodor Reik: Flaubert a jeho „Pokušení svatého Antonína” 68
Gustave Flaubert: Pokušení svatého Antonína 68
Jaromír Typlt: Pod rukama Anny Zemánkové 82
Václav Cílek: Noční putování Slunce 83
Petr Pokorný: Vědecká expedice 83
H. L. Gold: Nesnáze s vodou 93
Luboš Antonín: Vodopanenky 101
Svět je strašlivý přírodopis – kolektivní výstava
Skupiny českých a slovenských surrealistů 104
– Monstra… (František Dryje) 104
– Kateřina Piňosová: V Písku 104
– Ivan Horáček: Svět není strašlivý přírodopis! 111
Zdeněk Justoň: Manifest Clauda Lévi-Strausse 113
Maxim Končarov: Nereálné z reálného 120
Bruno Solařík: Navigační studny
v kresbách Kateřiny Piňosové
(Prolegomena k terrologii krystalismu) 121

Časovosti:

Jak číst pana Testa (Václav Cílek) 124
Průřez vleklou událostí (Miroslav Drozd) 124
Franklin Rosemont 1943-2009 (BS) 126
Vladimír Borecký 6. 12. 1941 – 6. 2. 2009 (FD) 127
Errata 127

Kulér:

Petr Král: Poesie čili přirozená řeč (1. část) I
Ze surrealistické poesie (I) VI
(Philippe Soupault, André Breton, Paul Eluard,
Jacques Baron, Michel Leiris, Robert Desnos, Roger Vitrac, Benjamin Péret, E. L. T. Mesens, Roger Gilbert-Lecomte, René Char, René Daumal, Pierre Unik, Tristan Tzara,
Henri Pastoureau, Guy Rosey, Juan Bréa, Léo Malet,
Maurice Henry, Jehan Mayoux, Georges Schéhadé,
César Moro, Georges Henein, Gellu Naum)

Obrazová příloha

Anna Zemánková, Karol Baron, Joël Damase, Andrew Lass,
Jakub Effenberger, Kathleen Fox, Martin Stejskal, Bruno Solařík, Jan Daňhel, Přemysl Martinec