Analogon 48-49 (2006/III-IV)

analogon 48-49
zvětšit náhled +
Do košíku >>

Cena: 199,- Kč

analogonsdafgads

Rituál, maska… skupina

„Člověk může nebýt surrealistou, může jím být
a může přestat jím být.“ (André Breton) 1
André Breton: Anketa o magickém umění 2
Henri Michaux: V zemi magie 10
Zdeněk Justoň: Vonné látky: mýtus a rituál 16
Arthur Machen: Obřad 23
Michal Šebek: Moc masek 25
Michel Foucault: Raymond Roussel 27
Michal Jůza: „Ve větru / Stál tam sám a sám /
Amatérský profesionál / Ve větru / Profesionální amatér“,
rituál, maska, skupina 33
Géza Róheim: Falický rituál 38
Daniela Bognolo: Představa o neviditelném v Burkina Faso 43
Frits Staal: Bezvýznamnost rituálu 46
André Breton: Anketa o magickém umění (2) 57
Michel Leiris: Estetický cit afrických černochů 63

Vratislav Effenberger: O surrealistické skupině 68
Jean-Michel Rabaté: Šílená láska k Freudovi:
Surrealismus mezi hysterickým
a paranoickým modernismem (1) 70
Sny o skupině (F. Dryje, A. Lass, K. Piňosová, R. Kubík,
J. Fulka, J. Typlt, J. Effenberger) 78
Bennett E. Roth: K původu Freudova článku
o skupinové psychologii: Psychohistorický průzkum 83
Jan Stern: Zabij Ježíše! 92
Vratislav Effenberger: Freudova metoda a jeho teorie kultury 98
Masy a moc – Dialog E. Cannetiho s T. W. Adornem 102
Luboš Antonín: Orgonon 110
Vincent Bounoure: Talismany 116
André Breton: Antologie černého humoru 118
Jan Gabriel: Fragmenty 126
Kateřina Piňosová: Vnitřní cestopis 128
Pomník neznámému
(kolektivní interpretace záhadného objektu) 136
Dřímota je odlišná od spánku (Surrealisté v diskusi 2006) 146
František Dryje: Příliš mnoho šebků aneb Surrealismus brut? 153
Bruno Solařík: Případ fanfaronské letenky 158

Časovosti:

Myslet draka (Miroslav Drozd) 166
Dobrodružství tvorby (Josef Janda) 167
Za Bohušom Kováčom (Albert Marenčin) 169
Řekl jste tfuj, cizinče? (František Dryje) 170
Katolický literární měsíčník recenzuje 172
Češi do Athén (Vangelis Kuthalis) 172

Kulér:

Patrik Linhart: Opravář pověstí R. W. Chambers I
Robert William Chambers: Opravář pověstí I

Vyobrazení v textu:

Andrew Lass, André Breton, Remedios Varo, Benjamin Péret, Salvador Dalí, Leonidas Kryvošej, J. A. D. Ingres, Martin Stejskal,
Eva Švankmajerová, Jan Švankmajer, Bedřich Glaser,
Jindřich Štreit, Petr Císařovský, V. Špale, Václav Tikal,
Enrico Baj, Max Klinger, Barhelémy Schwartz,
Kateřina Piňosová, Brassai, E. L. Cortes, Bruno Solařík,
Paolo Veronese, Alena Nádvorníková, Albert Marenčin,
Jan Gabriel, Přemysl Martinec, František Dryje, Ivan Horáček, Kateřina Kubíková, Roman Telerovský, Jakub Effenberger,
Jan Daňhel, Michal Jůza, Jan Kohout, Radim Němeček,
Roman Kubík.

Obrazová příloha:

Vasilij Kandinskij, Johan Heinrich Füssli, Piero di Cosimo,
Wifredo Lam, Antoine Caron, Victor Brauner, Paul Gauguin,
díla pravěkých, starověkých, středověkých a přírodních kultur