Analogon 46 (2006/I)

analogon 46
zvětšit náhled +
Do košíku >>

Cena: 99,- Kč

analogonsdafgads

Eva v množném čísle

Eva Švankmajerová
25. září 1940 – 20. 10. 2005

Andrew Lass: Důvěrnosti obrazu EŠ 2
Eva Švankmajerová:
Autoportrét z r. 1972 2
Cenzůra 3
Portrét 3
Vratislav Effenberger: Osobnost a tvorba Evy Švankmajerové 4
Kulturně-výchovné činnosti 4
Martin Stejskal: Eviny světy 7
Dvacet pět dní 8
Karol Baron: Obrazy Evy Švankmajerovej 11
Alena Nádvorníková: Vztah mezi kresbou a malbou u E. Š.
a úpěnlivost řemesla 12
Jan Švankmajer: Přípravné poznámky k taktilnímu portrétu
Evy Švankmajerové 14
Sny 15
Albert Marenčin: Prvá dáma zo surrealistického tabla 16
Ještě když si Lída Baarová… 18
Okna beze skel 19
Zvuk dýní v zákulisí 23
Juraj Mojžiš: Keď 23
Josef Janda: Pozdní příspěvek k intersubjektivní komunikaci 29
Marie-Dominique Massoni: Tu černou saténovou košili… 32
Chvíli se praly stíny 33
Petr Tesař: Malá vzpomínka na EŠ 34
Bertrand Schmitt: Perverzní a přitom nevinná 37
Krkavec 38
Bylo to setkání 40
Smrtka nebo snad krajina 40
Jan Gabriel: Vzpomínky na Evu Š. 41
Přemysl Martinec: Já nevím, co je to teď za módu,
takhle si umírat… 42
Martin Stejskal: Z desátého do třináctého domu 43
Silná látka 44
Nebylo návratu 45
František Dryje: Jak to bylo s Evou 46
Ivo Purš: Listopadové snění neboli Sen je druhý život 48
Jan Richter: Ave Eva 50
Bruno Solařík: Něco jako čtyři zvonice 51
Michal Jůza: Pět vzpomínek 53
Andrew Lass: Nevinný sen Evy Švankmajerové 55
Jan Kohout: E.Š.tě 58
Kateřina Piňosová: E V O 59

Giuseppe Dierna: Tváře ženy
(dekompozice a ženy v množném čísle
v Nezvalově surrealismu mezi Prahou a Paříží)
(dokončení) 63
Vladimir Sorokin: Pelmeně III 70
Jan Gabriel: Všednost a obraznost 75
Stanislav Ulver: Konflikt slov a obrazů 77
Maurice Blanchard: Nikdy se nic nezmění 82

Vyobrazení v textu

Bruno Solařík, Eva Švankmajerová, Martin Stejskal, Michal Jůza, Andrew Lass, Jakub Effenberger, Kateřina Piňosová,
Ludvík Šváb, Vratislav Effenberger, Jan Švankmajer,
Paul Delvaux, Joseph Cornell, Jan Zrzavý, Salvador Dalí,
Francis Picabia, Man Ray, Hans Bellmer, Libor Fára,
Jindřich Štyrský, Karel Teige, J.-P. Domecq, Unica Zürn

Časovosti:

Václav Švankmajer – ten, kterého hledáte vy –
ten, který hledá vás (Radim Němeček) 88
Kterak Tereza Brdečková vyprávěla Janu Němcovi
o surrealistech a co z toho pošlo (František Dryje) 88
2005: surrealismus live (Ivan Horáček) 90
Kdy se vydáme až kam? (Pařížská surrealistická skupina) 92
Gabrielovy bariéry s maličkatými otvory (Bruno Solařík) 93
Errata 93

Kulér:

Bruno Solařík: Mariáš I I