Analogon 43 (2005/I)

analogon_43
zvětšit náhled +
Do košíku >>

Cena: 99,- Kč

analogonsdafgads

Násilí, agrese, agresivita

(Antology of Czech and Slovak Surrealism V)

V limbickém systému mozku… 1
Ivan Horáček, Jan Zrzavý:
Emailová rozprava o násilí a zabíjení 2
Giovanna Borradori: Filosofie v době teroru 9
(Rozhovory s Jürgenem Habermasem
a Jacquesem Derridou)
Ladislav Šerý: Laserová romance 24
Zdeněk Justoň: Násilí v etnografii 28
Eva Kalivodová: Rychlá úvaha o násilí a feminismu 36
Elefriede Jelinek: Nemoc aneb Moderní ženy 38
Bloodfetišismus 44
Kristýna Žáčková: Feminismus a násilí 45
Melanie Phillipsová: Mužská agresivita 52
Susan Brownmiller: Masová psychologie znásilnění 53
Kathy Acker: Vidět gender, spatřit rod 54
Marc Lepin 59
Roland Barthes: Sade, Fourier, Loyola 60
Vladimir Sorokin: Pelmeně 69
Jacques Lacan: Paranoidní psychóza 75
(zločin sester Papinových)
Uri Eisenzweig: Prázdný akt 80
Václav Tomek, Ondřej Slačálek: Svoboda proti moci 85
Roland Breton: Setkání anarchistů a surrealistů 91
v padesátých letech
Herbert Rosenfeld: Destruktivní narcismus a pud smrti 96
Václav Cílek: Věž a vězení 108
František Vodák: Causa Louis Ferdinand Céline 111
Eduard Limonov: Deník smolaře 113
Albert Marenčin: 115
Agresivita – zreteľná črta českej surrealistickej poézie
Jakub Effenberger: Nasrat a rozmazat po hvězdách 119
Jennyina verze 121
Manly Wade Hellman: Za svitu měsíce 133
Časovosti:
Výstava L’ Art spirite v Collection de l’ Art Brut 139
v Lausanne (Alena Nádvorníková)
Surrealismus si nemůžete vybrat – on si vybírá vás 139
(Radim Kopáč)
H. R. Giger (M. S., F. D.) 140
Kohout Martinec (František Dryje) 141
Krajina a revoluce (Ivan Horáček) 142
Clinamen (Radim Kopáč) 143
V. Švankmajer: Světlonoš (Jan Richter) 143
„Cosi to je, ale nikdo neví, kdo“ (Miloslav Caňko) 143
František Vodák: Básně 144
Obrazová příloha
Dado, Louis Pons, Hiquily, O´Keefe, Dorothea Tanning,
Victor Brauner, Andrew Lass, Jan Švankmajer
Vyobrazení v textu
Jörg Breu, Andrew Lass, Václav Cílek, François Lemoyne, John
Waterhaus, Paul Dubois, John Tenniel, Jakub Effenberger
Kulér
Bruno Solařík: Šachisté I I
Anglický list V