ANALOGON 1 – 1969/I

Vyprodáno analogonsdafgads

Více vědomí

Redakce: Analogon
Vratislav Effenberger: Více vědomí!
Zbyněk Havlíček: Psychoanalysa a imaginativní umění
Claude Courtot: Rozhovor s Claude Lévi-Straussem
Stanislav Dvorský: Mor, princip nirvány a problém vzpoury
Vincent Bounoure: Surrealistická činnost
Ludvík Šváb: Podstatnost jako vedlejší produkt
Roman Erben: Mramory
Guy Cabanel: Marabu
Zbyněk Havlíček: Pekingský hematom
Jean Schuster: Dvanáct poledních úderů
Albert Marenčin: Stratené radosti
Stanislav Dvorský: Rumělka zelená
Ivan Sviták: Krise vědomí
Franklin Rosemont: Simon Rodia
Petr Král: Za co a proti čemu
Ladislav Novák: Ven nebo dovnitř
Vratislav Effenberger: Zbyněk Havlíček
Ladislav Klíma: Z dopisu 13.-15. 4. 1914
Lev Trockij: Lev Trockij o umění a revoluci, záznam z deníku
André Breton, Lev Trockij: Za nezávislé revoluční umění
Záviš Kalandra: Záviš Kalandra o umění a ideologii
André Breton: Otevřený dopis Paulu Eluardovi
Karel Teige: Z dopisů Karla Teigeho
Jean-Louis Bédouin: Dvacet let surrealismu 1939–1959 (1)
Robert Desnos: Zpověď dítěte svého věku
André Breton: Violeta Nozierová
Benjamin Péret: Mexické ovzduší
Joyce Mansourová: Islandský chalcedon
André Breton: O krisi vědomí
Jean Schuster: O krisi vědomí
Werner Heisenberg: O krisi vědomí
EdmundHusserl: O krisi vědomí
Michel Pierson: Rozhovor s Herbertem Marcusem
Redakce: Třikrát o Kolumbovi
Redakce: Není mrtvý jako mrtvý
Redakce: Vývoj dokolečka
Redakce: Happening včera a dnes
Vratislav Effenberger: Pražské setkání
S. B. Všechna moc imaginaci!
Stanislav Dvorský: V pařížském atelieru Toyen
Oleg Sus: Surrealismus jako permanentní autodestrukce
Vratislav Effenberger: Robert Kalivoda: Moderní duchovní skutečnost a marxismus
Stanislav Dvorský: Dva překlady Carrollovy Alenky
Vratislav Effenberger: Alchymie zázračna
Stanislav Dvorský: Marcel Duchamp
Jindřich Kurz: K situaci surrealismu v USA
Stanislav Dvorský: Nečtěte: Život Rimbaudův
Petr Král: Dopis Janu Němcovi
Vratislav Effenberger: Nová vlna v českém filmu a Karel Vachek
Stanislav Dvorský: Romantické umění, Estetické kuriosity
Albert Marenčin: L‘Archibras
Prokop Voskovec: O jedněch ilustracích
Petr Král: Obnažený svatý
S. B. Nehlučné blesky
Petr Král: Tvorba nejmladších výtvarníků
Albert Marenčin: Zo slovníka avantgardy
Petr Král: Štyrský
Redakce: Edice Aura

Kulér:

Vratislav Effenberger: Tlučte hrbaté!
La Rédaction: Analogon
Vratislav Effenberger: Devantage de conscience
Zbyněk Havlíček: La psychoanalyse et l´artimaginatif
Stanislav Dvorský: La Peste, le Principe du Nirvana et la Problème de la Révolte
Ludvík Šváb: La substantialité en tant que produit auxiliaire
Záviš Kalandra: Záviš Kalandra à propo de l´art et de l´ideologie
S. B. L´imagination au pouvoir
Vratislav Effenberger: Le nouvelle vague du film tchéque et Karel Vachek
La Rédaction: Edition Aura