SOK – konference o surrealismu

KonfSurr m
zvětšit náhled +
akcesdafgads

Konference o současnosti a historii surrealismu – Tranzitdisplay, Dittrichova 9, Praha
Tři večery věnované současnosti a historii surrealismu.

22.10.2013
První přednáškový večer prezentuje současnou situaci základních surrealistických koncepcí a přístupů jak v obecně názorovém smyslu, tak v oblasti výtvarných a literárních projevů. Po hlavním programu následuje diskuze s publikem.
Večer uvádí Pavel Siostrzonek.
Přednášející: Miloslav Caňko, Jan Gabriel, Šimon Svěrák

28.10.2013
Druhý z večerů, v jehož rámci bude surrealismus ve třech přednáškových příspěvcích konfrontován s názorově blízkými oblastmi: s psychoanalýzou, marxismem a s filosofií Alaina Badiou. Po hlavním programu následuje diskuze s publikem.
Večer uvádí Šimon Svěrák.
Přednášející: Roman Telerovský, Pavel Siostrzonek, Ondřej Krochmalný

4.11.2013
Třetí, diskuzní večer navazující na přednášková setkání věnovaná historii a současnosti surrealismu (22.10. a 28.10.). Surrealista František Dryje, člen někdejšího okruhu UDS, básník a esejista Stanislav Dvorský a básník a prozaik Jaromír Typlt budou diskutovat o aktuálnosti, tématech a problémech surrealistického názoru. Diskuze je otevřena i publiku.
Diskuzi moderuje Ondřej Krochmalný.
Diskutující: František Dryje, Stanislav Dvorský, Jaromír Typlt