Laura Conway & Kateřina Piňosová: Abeceda stromů 21. 3.

02 LC KP AoT m
zvětšit náhled +
akcesdafgads

http://www.facebook.com/events/342760899167489/


Vzkříšení průvodce abecedy stromů v lese kreseb

Dvojjazyčné čtení z knihy The Alphabet of Trees

Výstava imaginárních portrétů stromů a keřů

Kde: Prvorepubliková vila, Pevnostní 8, Praha 6

Kdy: 21. 3. 2013 v 19 hod.

The Alphabet of Trees je výsledkem tvůrčí spolupráce Laury Conway (básně) a Kateřiny Piňosové (kresby).

Podnětem k této tvorbě byla druidská stromová abeceda (Beth–Luis–Nion / Bříza–Jeřáb–Jasan), kterou Piňosová objevila v roce 1999 v knize Roberta Gravese Bílá bohyně. Piňosová poté začala tvořit  řetězec 16 stromů a keřů i se znaky jejich jmen, z nichž 13, těch bílodřevitých, figuruje v už zmíněné abecedě Beth-Luis-Nion. Conway a Piňosová se domluvily, že budou „portréty“ 16 stromů tvořit paralelně, a potom je spojí. Laura Conway napsala strhující básně, které plní úlohu průvodce stromy, a také přidala 2 nové stromy, čímž se nově vzniklá abeceda stala dvojčetem „za zrcadlem“ abecedy původní.

Výsledek spojení básní a kreseb, tedy průvodce Abecedou stromů, vydal Aleš Pech v nakladatelství Concordia v roce 2000. Knihu The Alphabet of Trees bude možné zakoupit na místě.

RESURRECTING THE FIELD GUIDE TO THE ALPHABET OF TREES

IN THE FOREST OF DRAWINGS

Bilingual reading from the book The Alphabet of Trees

Exhibition of imaginary portraits of trees and shrubs

Where: Pevnostní 8, Praha 6

When: 21st March, 2013, 7 pm

The Alphabet of Trees is a creative collaboration between Laura Conway (poems), and Kateřina Piňosová (drawings).

The creative process was triggered by Piňosová’s discovery in 1999 of the druidic tree-alphabet Beth-Luis-Nion (Birch-Rowan-Ash) in Robert Graves’ book The White Goddess. Piňosová began making portraits of 16 trees and shrubs, including pictograms of their names, 13 of which – the ‘white-wooded’ ones – are contained in the aforementioned Beth-Luis-Nion alphabet. The idea provoked such interest and excitement that Conway and Piňosová decided to create ‘portraits’ of the 16 trees in parallel and combine them at the end of the process. Laura Conway wrote impressive texts-poems that operated as field guides to the trees. Adding two more trees to the group, she turned the newly created alphabet into the twin ‘behind the looking glass’ of the original. Thanks to the enthusiasm of Aleš Pech the resulting collaboration was published by Concordia in 2000.

The book, The Alphabet of Trees will be available for purchase at the event